Doneren

Stichting PowerAnimals kan niet zonder uw steun.
De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI).
Een SBBI is een stichting of vereniging die activiteiten ontplooit voor en met mensen. Het gaat om activiteiten waaraan een grote maatschappelijke waarde kan worden toegekend.

Ons rekeningnummer is:
Stichting PowerAnimals
NL27 INGB 0006134396

Stichting PowerAnimals verbindt mensen (met een zorgvraag) met dieren en natuur